Biyosentez yöntemi ile gümüş, mikro boyutlara indirgenerek içerisindeki kimyasal bileşikler atılır. Böylece, yüzey alanı artırılır ve bu sayede soğuk sisleme yöntemi ile tüm yüzeylere uygulanır.

Kleentech Inovatif Dezenfeksiyon Uygulaması

Bu uygulama ile tüm yüzeylerde iyonlaşarak uzun süreli (3 aya kadar) anti – bakteriyel özellik gösterir. Çok özel formülasyonu sayesinde virüslere de etken hale getirilmiştir. Bakterileri kendisine doğru çekip yok etme özelliği patentlidir.

Uzun süre etkili geniş spektrumlu, yüksek düzey dezenfektan sınıfına girer. Gram pozitif, gram negatif, zarflı, zarfsız bakteriler ile birlikte mantar ve mayaları da yok etme özelliği bulunmaktadır.

Ter, ayak ve sigara kokuları ile beraber organik bazlı kokuları yok edebilir.

Dünya Sağlık Örgütü 100 ppm'e kadar gümüş iyonlarının içme sularında bulunmasının insan sağlığı açısından bir sorun yaratmayacağını belirtiyor. (WHO Guidelines for Drinking-water Quality. Sayfa 415, Silver bölümünün sondan ikinci paragrafında.) KleenGard inovatif gümüş iyon tekonolojisinde 80 ppm.ve ortam dezenfeksiyonunda kullanılıyor.