Cevap: KleenGard inovatif gümüş iyon teknolojisi gümüş iyonlarının mm'nin milyonda birine indirgenmesi ile yüzey alanı artırılarak uzun süreli antibakteriyel etki göstermesi için geliştirilmiş, yüksek teknoloji ürünü nano dezenfektandır. Biyo – sentez know how'ı sentezlenerek en saf haline getirilir.

Cevap: Sağlık Bakanlığı'ndan onaylıdır. Risk ibaresi sıfırdır. KleenGard inovatif gümüş dünya literatüründe doğal antibiyotik olarak kabul edilir. Dünya sağlık örgütü WHO tarafından içme sularında 100 ppm gümüş tolere edilmiştir. KleenGard inovatif gümüş iyon tekonolojisi 80 ppm mikro gümüş içerir. Tüm dünyada nano gümüş hidrojen peroksit, çinko, formaldehit ve türevleri ile kimyasal bileşik halinde üretilirken gümüş iyon tekonolojisi tüm kimyasal bileşiklerinden arındırılmıştır.

Cevap:Çocuklarımızın defans mekanizmasının gelişmesi için bakteriye ihtiyacı vardır. Bu sayede vücutları antikor üreterek salgın hastalıkları daha hafif atlatırlar ya da yakalanmazlar. KleenGard inovatif gümüş iyonları yüzeylerde bakteri seviyelerini düşürür ve yeni gelen bakterileri ölüm sürecine sokar. Ancak ortamda hiçbir zaman bakteri sayısı sıfırlanmaz. Bakterilerin yaşam ortamları kısıtlanarak hasta edici nüfusuna ulaşmaları engellenir.

Cevap: KleenGard inovatif gümüş Dünya Sağlık örgütü (WHO) tarafından içme sularında 100 ppm miktarına kadar tolere edilmiştir. KleenGard inovatif Gümüş İyon Teknolojisi uygulamasında bu oran 80 ppm. yoğunluğundadır. Solunmasında, deriye temasında ya da yutulmasında herhangi bir yan tesir içermez.

Cevap:Yaygın yanılgı piyasada kullanılan tüm gümüş içerikli ürünlerin nano gümüş olduğu yanılgısıdır. Nano gümüş iyonları süper iyonize su içerisinde stabil halde bulundurulur. İçeriğinde bulunan hidrojen peroksit, çinko, klor, formaldehit gibi bileşenler ile sentezlendiğinde gümüş, nano boyutta kalamaz ve tanecik çapı büyüyerek etkenliği azalan mono gümüş boyutuna büyür. Bu büyüme uzun süreli etkenlik özelliğini misli ile azaltır ya da anlık etki sağlar.

Cevap:Uygulama öncesinde yüzeylerin temizlenmesi gümüş iyonlarının antibakteriyel etkenliğini artıracaktır. Uygulama sonrasında leke, nemlenme yapmaz, korozif yıpratıcı etkisi yoktur. Tekrar silme, sıvama işlemi yapılmaz sis buharı çöker ve iyonlaşarak uzun süreli antibakteriyel etkenlik hemen başlar.

Cevap:Uygulama süresi yaklaşık olarak 100 m2'lik bir alan için 10 – 15 dakika arasındadır. Tamamlandıktan 10 dakika sonra sis tabakası çökerek gümüş iyonları tüm yüzeylere yapışır ve aktifleşir.

Cevap:Uygulama öncesinde ; uygulama yapılacak yerde açık gıda bırakılmaması tavsiye olunur. Kapalı dolap kapakları ve ayakkabılık kapakları açılarak, dolap içlerinin dezenfekte olması sağlanır.

Cevap:Her yaşam alanının risk kapsamına göre uygulama sıklığı değişiklik göstermektedir. Yüksek risk kapsamındaki ameliyathaneler, enfeksiyon üniteleri, karantinalar, yoğun bakım üniteleri, evde bakılan hasta odaları 20 gün ila ayda 1 kez,

Orta risk kapsamındaki toplu taşıma araçları, sosyal tesisler, hava limanı meydan ve lounge'ları, toplu görüşme alanları, otel odaları 1 – 1.5 ayda bir kez

Anaokulları, ofisler, yaşam alanları ve evlere 3 ayda bir uygulama yapılmalıdır.